Người nhà ‘cáo’: ‘không có lý do để ngừng trệ 3 thưởng 1 phạt’

110123270 953299905133582 889290703382652816 o

“Lần đầu tiên FPT triển khai chính sách 3 thưởng 1 phạt, là cú hích trong việc tăng trách nhiệm quản lý của cấp trên với CBNV cấp dưới, ghi nhận nhanh chóng và nhắc nhở kịp thời”, anh Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng phòng Giám sát và Đảm bảo dịch vụ SCC (FPT Telecom HCM) nhận định.

Chính sách 3 thưởng 1 phạt nhằm đạt mục tiêu nâng cao tính kỷ luật của tổ chức giúp FPT ngày càng chuyên nghiệp. Đặc biệt, với chính sách này, nhân viên sẽ tự giác nâng cao năng suất lao động để nỗ lực đạt được thẻ thưởng của CBQL.

Nếu trước đây, hoàn thành công việc tốt nhận được sự tán dương, cái bắt tay hoặc thậm chí thưởng có giá trị vật chất, thì giờ mọi thao tác tiến hành trên myFPT. Thưởng sẽ tuỳ thuộc vào đóng góp, cố gắng của cá nhân mà sẽ có hiện vật là Gold (có thể quy đổi tiền mặt, 1 Gold = 1.000 đồng) hoặc biểu tượng trên ứng dụng. Ấn tượng là tất cả các thành viên khác trong đơn vị, công ty đều sẽ nhìn thấy sự ghi nhận của CBQL đối với các cá nhân làm tốt. Hình thức này là 1 dạng tôn vinh online hàng quý. Từ đó, nhân viên sẽ nỗ lực hết mình để được vinh danh trên myFPT. Mặc dù thưởng bằng Gold chưa hấp dẫn lắm nhưng “tốt hơn khen thưởng trong âm thầm”.

Tuy nhiên, không ai thích bị khiển trách, phê bình, thậm chí là phạt liên quan đến luật lao động… “Khen dễ, chê khó” nhưng nếu mọi người hiểu ‘phạt’ theo hướng đơn giản thì sẽ nhẹ nhàng hơn. Tại đơn vị SCC, nhân sự liên tục đi trễ và 3 kỳ liên tiếp khong đạt năng suất công việc định mức sẽ nhận được sự nhắc nhở, góp ý, khiển trách. Thay vì nhắc miệng, từ giờ việc nhắc nhở sẽ tiến hành trên myFPT để cá nhân tự ý thức công việc và trách nhiệm.


Từ ngày 15/7, Chính sách “3 thưởng – 1 phạt” chính thức có hiệu lực tại nhà F. Theo đó, cán bộ nhân viên (CBNV) có thể được động viên, tôn vinh, thưởng nóng cũng như nhắc nhở, phê bình, cảnh báo những sai sót, vi phạm trong chính công việc hằng ngày một cách kịp thời. Chính sách cũng nhằm tăng cường sự sâu sát, gắn kết nhưng nghiêm minh giữa cán bộ quản lý và cấp dưới.

Theo đại diện nhóm dự án myFPT, trong ngày đầu áp dụng Chính sách “3 thưởng 1 phạt”, toàn tập đoàn có 322 lượt khen thưởng được sử dụng với 65.000 gold tương ứng. Trong đó, FPT Telecom chiếm nhiều nhất với 160 thẻ thưởng. Các đơn vị còn lại gồm: FPT Software (56), FPT IS (51), FPT Retail (32), FPT Educaton (14), Synnex FPT (5) và FPT HO (4). Cạnh đó, 18 thẻ phạt đã được ghi nhận trên hệ thống myFPT, trong đó có 17 thẻ phê bình và 1 thẻ khiển trách kèm trừ thưởng.

CEO FPT Nguyễn Văn Khoa chia sẻ: “Tập đoàn đưa ra Chính sách “3 thưởng 1 phạt” để nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ quản lý trong thực thi nhiệm vụ tôn vinh, khen thưởng và gìn giữ sự nghiêm minh, tuân thủ kỷ luật trong tổ chức. Về lâu dài nâng cao khen thưởng, kỷ luật tạo nên văn hóa cân bằng tại FPT. Khi thành văn hóa, mọi việc sẽ diễn ra tự nhiên với tinh thần tự giác”.

Nguồn: Chungta.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *