fpt-play-box-1gb

FPT Play Box + 1GB

  • Hệ điều hành: Android TV 10
  • RAM 1GB, ROM 8GB
  • Chip Wifi Broardcom AP 6398S

    FPT Play Box+

    Dung lượng 1GB

1.490.000đ